Ανάκληση Αιτήματος Εξυπηρέτησης

Θα ζητηθεί ο αριθμός αιτήματος, ο αριθμός παροχής και η επιβεβαίωση του τηλεφώνου επικοινωνίας.

Βεβαιωθείτε ότι καταχωρείτε τα στοιχεία που δηλώσατε στην αναγγελία του αιτήματος εξυπηρέτησης. Παρακαλώ να καταχωρήσετε τον αριθμό αιτήματος και τον αριθμό του κινητού που λάβατε το sms.
Απαιτείται η επαλήθευση του κινητού σας για λόγους ασφάλειας της επικοινωνίας. Πιέζοντας το ακόλουθο κουμπί θα λάβετε sms με 6ψήφιο PIN που πρέπει να καταχωρίσετε στο επόμενο πεδίο.