Δημιουργία νέου αιτήματος

Θα ζητηθεί η επιβεβαίωση του τηλεφώνου επικοινωνίας.

Παρακαλώ προσδιορίστε το αίτημα για το οποίο θέλετε να εξυπηρετηθείτε.
Για τα αιτήματα που απαιτείται ο Αριθμός Παροχής θα πρέπει να είστε ο συμβεβλημένος χρήστης της παροχής, διαφορετικά το αίτημα θα απορρίπτεται, εκτός αν αφορά αίτημα για χορήγηση ηχογραφημένων κλήσεων.

ΝΑΙ ΟΧΙ
Επιλέξτε αν θέλετε να καταχωρήσετε το αίτημά σας
χρησιμοποιώντας τον αριθμό παροχής ή τον ταχυδρομικό κώδικα.
Καταχωρήστε το αίτημά σας χρησιμοποιώντας
τον ταχυδρομικό κώδικα.
Το αίτημά σας Θα προωθηθεί
στη Διευθυνση Χρηστών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ.
Μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

Αίτημα με χρήση Αριθμού Παροχής

Αίτημα με χρήση T.K.

Συμπληρώστε τον αριθμό παροχής προκειμένου να εντοπίσουμε το ακίνητό σας.
Παράδειγμα αριθμού παροχής

101010

Ο ΔΕΔΔΗΕ δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεως ιδιότητος χρήστη. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα σας ενημερώνει για θέματα της παροχής σύμφωνα με τις αρμοδιότητες λειτουργίας του. Για περισσότερες πληροφορίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων δείτε τους όρους χρήσης & την ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
Παρακαλώ εισάγετε τα στοιχεία σας.
Απαιτείται η επαλήθευση του κινητού σας για λόγους ασφάλειας της επικοινωνίας. Πιέζοντας το ακόλουθο κουμπί θα λάβετε sms με 6ψήφιο PIN που πρέπει να καταχωρίσετε στο επόμενο πεδίο.