Μετρητικά Δεδομένα Τηλεμετρούμενων Παροχών

Με την χρήση της Εφαρμογής Μετρητικών Δεδομένων θα έχετε πρόσβαση στα μετρητικά δεδομένα του μετρητή της παροχής/ών για την χρονική περίοδο που είστε (ή ήσασταν) συμβεβλημένος χρήστης.

Στην Εφαρμογή Μετρητικών Δεδομένων για τους τηλεμετρούμενους ωριαίους μετρητές εμφανίζονται οι καμπύλες φορτίου ανάλογα με τους τύπους καταγραφών που υποστηρίζει κάθε παροχή (Κατανάλωση, Παραγωγή, Άεργη, Έγχυση, κλπ.) και οι ενδείξεις για τους ενδιάμεσους μετρητές.

Αν είστε Φυσικό Πρόσωπο, μπορείτε να συνδεθείτε με τα διαπιστευτήρια TAXISnet. Αυτόματα θα μπορέσετε να δείτε τα μετρητικά δεδομένα των παροχών που ανήκουν ή άνηκαν στο ΑΦΜ σας.

Αν είστε Νομικό Πρόσωπο, μπορείτε να συνδεθείτε με τα διαπιστευτήρια TAXISnet. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα, μέσα από την εφαρμογή, να εξουσιοδοτήσετε άλλους χρήστες TAXISnet να έχουν πρόσβαση στα μετρητικά δεδομένα που σχετίζονται με το ΑΦΜ σας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αν επιθυμείτε οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τον λογαριασμό σας στην υπηρεσία μετρητικών δεδομένων τηλεμετρούμενων παροχών, παρακαλούμε απευθύνετε μήνυμα στο email: telemetering@deddie.gr