Μετρητικά Δεδομένα Πελατών Μέσης Τάσης

Νέα Διαδικτυακή Εφαρμογή

Η διαδικτυακή εφαρμογή για τα μετρητικά δεδομένα πελατών μέσης τάσης άλλαξε και η προηγούμενη εφαρμογή απενεργοποιήθηκε.

Η υπηρεσία μετρητικών δεδομένων για πελάτες Μ.Τ λειτουργεί πλέον στην παρακάτω διεύθυνση: https://apps.deddie.gr/rps/activate_account.html.

Πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία της εγγραφής στη νέα εφαρμογή, ακόμα και αν είχατε λογαριασμό στην προηγούμενη εφαρμογή.

Συνοπτικές οδηγίες εγγραφής:

  • Τα στοιχεία που αναγράφονται στη εξουσιοδότηση πρέπει να είναι τα ίδια με αυτά στον λογαριασμό χρήστη (ονοματεπώνυμο, email κλπ.).
  • Η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει το γνήσιο υπογραφής του νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας.
  • Αμέσως μόλις ολοκληρώσετε την δημιουργία του λογαριασμού χρήστη θα λάβετε email για να επιβεβαιώσετε το email σας.
  • Mετά την επιβεβαίωση του email θα ακολουθήσει ο έλεγχος των απαιτούμενων εγγράφων
    • 1.Δήλωση Εκπροσώπησης - Εξουσιοδότηση
    • 2.Έγγραφο ορισμού νόμιμου εκπροσώπου (ΦΕΚ, ΓΕΜΗ, Καταστατικό κτλ).
  • Εφόσον ο έλεγχος είναι επιτυχής θα λάβετε email που θα σας ενημερώνει ότι ο λογαριασμός σας πιστοποιήθηκε και είναι ενεργός και θα μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε.
  • Εάν ο έλεγχος αποτύχει θα λάβετε email με τον λόγο απόρριψης.

Η νέα πλατφόρμα χρησιμοποιεί για ταυτοποίηση το ΑΦΜ της εταιρείας, αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης με τη δημιουργία ενός λογαριασμού θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις παροχές Μέσης Τάσης του ίδιου ΑΦΜ.

Στοιχεία Επικοινωνίας
telemetering@deddie.gr