Επιλέξτε τον Καλλικρατικό Δήμο που σας ενδιαφέρει:Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω κριτήρια σχετικά με τα περιθώρια των σταθμών που δεσμεύουν ισχύ:

  • Διαθεσιμότητα
  • Περιορισμένη διαθεσιμότητα
  • Μη διαθεσιμότητα
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΥΤ/ΜΤ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΟΝΟΜ. ΙΣΧΥΣ (MVA) ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΕ ΟΝΟΜ. ΙΣΧΥΣ ΑΠΕ (MVA) ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ (MVA) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΣΤΑΘΜΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ (MVA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΕΔΔΗΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΙ latitude longitude ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ