Δήλωση βλάβης ηλεκτροδότησης

Θα ζητηθεί ο αριθμός παροχής και η επιβεβαίωση του τηλεφώνου επικοινωνίας.

Παρακαλώ επιλέξτε τον Νομό που βρίσκεται το ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο προκειμένου να ενημερωθείτε για τις τρέχουσες γενικές διακοπές ηλεκτροδότησης.

Βεβαιωθείτε ότι η βλάβη (διακοπή) δεν οφείλεται σε στοιχείο της εσωτερικής σας εγκατάστασης (π.χ. πτώση ρελαί διαφυγής ή γενικής ασφάλειας πίνακα). Η άσκοπη μετάβαση συνεργείου υπόκειται σε χρεώσεις.
Παράδειγμα αριθμού παροχής
Ο ΔΕΔΔΗΕ δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεως ιδιότητος χρήστη. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα σας ενημερώνει για θέματα της παροχής σύμφωνα με τις αρμοδιότητες λειτουργίας του. Για περισσότερες πληροφορίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων δείτε τους όρους χρήσης και ασφάλειας.
Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία. Εάν υπάρχει κίνδυνος λόγω της βλάβης (πχ κομμένος αγωγός στο έδαφος) ή εάν επηρεάζονται πολλαπλά ακίνητα, παρακαλώ ενεργοποιήστε τις αντίστοιχες επιλογές παρακάτω.

Επηρεάζει πολλαπλά ακίνητα

Υπάρχει κίνδυνος (περιγράψτε στα σχόλια)

Παρακαλώ εισάγετε τα στοιχεία σας.
Απαιτείται η επαλήθευση του κινητού σας για λόγους ασφάλειας της επικοινωνίας. Πιέζοντας το ακόλουθο κουμπί θα λάβετε sms με 6ψήφιο PIN που πρέπει να καταχωρίσετε στο επόμενο πεδίο.
Επιλέγοντας το κουμπί Δήλωση αποδέχεστε τους όρους χρήσης και ασφάλειας.