Διαδικτυακή εφαρμογή για την Επιστροφή ΑΠΕ 1%

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κριτήρια για να αναζητήσετε τις παροχές.

Αναζήτηση Δικαιούχων Επιστροφής ΑΠΕ 1%

2ος Οριστικός Πίνακας Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% έτους 2020
2ος Προσωρινός Πίνακας Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% έτους 2020
Οριστικός Πίνακας Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% έτους 2020
Προσωρινός πίνακας δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% έτους 2020
Οριστικός πίνακας Δικαιούχων για τα έτη 2015-2019
Οριστικός Πίνακας δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% ετών 2010-2014 Τοπικών Κοινοτήτων με σταθμούς ΑΠΕ για τους οποίους επιλύθηκαν ενστάσεις
Οριστικός Πίνακας δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% ετών 2015-2019 Τοπικής Κοινότητας Λιλαίας
Προσωρινός πίνακας δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% ετών 2015-2019 Τοπικών Κοινοτήτων με σταθμούς ΑΠΕ για τους οποίους επιλύθηκαν ενστάσεις
Οριστικός πίνακας δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% ετών 2015-2019 Τοπικών Κοινοτήτων με σταθμούς ΑΠΕ για τους οποίους επιλύθηκαν ενστάσεις
3ος Προσωρινός πίνακας δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% ετών 2015-2019 Τοπικών Κοινοτήτων με σταθμούς ΑΠΕ για τους οποίους επιλύθηκαν ενστάσεις
3ος Οριστικός Πίνακας Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% ετών 2015-2019 Τοπικών Κοινοτήτων με σταθμούς ΑΠΕ για τους οποίους επιλύθηκαν ενστάσεις
Αρ. παροχής Δήμος Δημοτική τοπική κοινότητα