Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κριτήρια για να αναζητήσετε τις παροχές.

Αρ. παροχής Δήμος Δημοτική τοπική κοινότητα

 

Οικιακές παροχές των δημοτικών/τοπικών κοινοτήτων όπου λειτουργούν ΑΠΕ που δικαιούνται την επιστροφή του 1% - Τελικός Πίνακας

 

Ερωτήσεις

 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας