Διαδικτυακή εφαρμογή για τις ΥΔΕ

Με την παρούσα εφαρμογή, μπορεί να αναζητηθεί η καταληκτική ημερομηνία ισχύος μιας Υ.Δ.Ε., όπως αυτή δηλώθηκε από τον αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη στο έντυπο της Υ.Δ.Ε. που διατηρεί στο αρχείο του ο ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου ο ιδιοκτήτης/χρήστης της παροχής να γνωρίζει πότε οφείλει να προβεί σε επανέλεγχο της ηλεκτρικής του εγκατάστασης.

Παρακαλώ συμπληρώστε τον αριθμό παροχής που σας ενδιαφέρει.

Αριθμός παροχής
Συμπληρώστε τα 11 πρώτα ψηφία του αριθμού παροχής, χωρίς κενά ή παύλες, όπως φαίνεται στο κόκκινο ορθογώνιο πλαίσιο.