Διαδικτυακή εφαρμογή για τις ΥΔΕ

Με την παρούσα εφαρμογή, μπορεί να αναζητηθεί η καταληκτική ημερομηνία ισχύος μιας Υ.Δ.Ε., όπως αυτή δηλώθηκε από τον αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη στο έντυπο της Υ.Δ.Ε. που διατηρεί στο αρχείο του ο ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου ο ιδιοκτήτης/χρήστης της παροχής να γνωρίζει πότε οφείλει να προβεί σε επανέλεγχο της ηλεκτρικής του εγκατάστασης.

Παρακαλώ συμπληρώστε τον αριθμό παροχής που σας ενδιαφέρει.