Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημερωτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Α.Π.Ε. & ΣΗΘΥΑ

Διαδικτυακή Εφαρμογή


Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημερωτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Α.Π.Ε. & ΣΗΘΥΑ δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να μπορούν να λαμβάνουν τα εκκαθαριστικά σημειώματα τους online για κάθε καταχωρημένο μήνα από τον Ιανουάριο του 2019 μέχρι και σήμερα.

Για να κατεβάσετε τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής, πατήστε εδώ.


Στοιχεία Επικοινωνίας